همایش نگار

کمینه علمی


Description: http://www.valueworld.ir/userFile/image/%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%85%DB%8C.png

دکتر کامران امامی

مهندسان مشاور کریت کارآ

Description: http://www.valueworld.ir/userFile/image/%D8%A2%D9%84%20%D8%B1%D8%B3%D9%88%D9%84.jpg

مهندس سهیل آل رسول

مهندسان مشاور رهاب

Description: http://www.valueworld.ir/userFile/image/%D9%BE%D9%88%D8%B1%D8%B1%D8%B6%D8%A7.jpg

مهندس محمد پوررضا

مهندسان مشاور ایمن تقاطع

Description: http://www.valueworld.ir/userFile/image/%D8%AA%D9%81%D8%B6%D9%84%DB%8C.jpg

مهندس مهدی تفضلی

بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی

Description: http://www.valueworld.ir/userFile/image/%D8%AA%D9%88%DA%A9%D9%84%DB%8C%20%D9%85%D9%82%D8%AF%D9%85.jpg

دکتر رضا توکلی مقدم

دانشگاه تهران

Description: http://www.valueworld.ir/userFile/image/%D8%A7%D9%85%DB%8C%D8%B1%20%D8%AC%D8%B9%D9%81%D8%B1%D9%BE%D9%88%D8%B1.jpg

دکتر امیر جعفرپور

مديركل دفتر برنامه‌ريزي و اقتصاد حمل و نقل وزارت راه و شهرسازي

Description: http://www.valueworld.ir/userFile/image/%DA%A9%D8%A7%D9%85%D8%B1%D8%A7%D9%86%20%D8%AC%D9%86%D8%A7%D8%A8.jpg

مهندس کامران جناب

بهره‌ورز سیستم

 

Description: http://www.valueworld.ir/userFile/image/%D8%B1%D8%B6%D9%88%DB%8C.png

مهندس سید مهدی رضوی

مهندسان مشاور بنیان اندیشه پویا

Description: http://www.valueworld.ir/userFile/image/%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%86%D8%A7%20%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D8%B1%DB%8C.jpg

دکتر سورنا ستاری

عضو هیئت علمی پژوهشکده انرژی دانشگاه صنعتی شریف

 

Description: http://www.valueworld.ir/userFile/image/%D8%B5%D9%81%D8%A7%D8%B1%D8%B2%D8%A7%D8%AF%D9%87.jpg

پرفسور محمود صفارزاده

عضو هیئت علمی دانشگاه تربیت مدرس

Description: C:UsersNavid JahdiDesktopصفایی.jpg

مهندس شاهین صفایی

تفکر آرای پویا

Description: http://www.valueworld.ir/userFile/image/%D8%AF%D8%A7%D9%88%D9%88%D8%AF%D8%B1%D8%B6%D8%A7%20%D8%B9%D8%B1%D8%A8.jpg

دکتر داودرضا عرب

موسسه پژوهشی مهندسی راهبرد دانش پویا

Description: http://www.valueworld.ir/userFile/image/%DA%A9%D8%A8%DB%8C%D8%B1%DB%8C.png

مهندس علی کبیری

مهندسان مشاور بنیان اندیشه پویا

Description: http://www.valueworld.ir/userFile/image/%D9%85%D8%AD%D9%85%D9%88%D8%AF%20%DA%A9%D8%B1%DB%8C%D9%85%DB%8C.jpg

مهندس محمود کریمی

موسسه مطالعات نوآوری و فناوری ایران

Description: http://www.valueworld.ir/userFile/image/%D9%81%D8%B1%DB%8C%D8%AF%D8%A7%20%D9%86%DA%A9%D9%88%DB%8C%DB%8C.jpg

خانم مهندس نکویی

شرکت مهندسی ناب اندیشان آتیه

Description: http://www.valueworld.ir/userFile/image/%D8%AE%D8%AF%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D8%AF%20%D9%88%D8%A7%D8%AD%D8%AF%DB%8C.jpg

دکتر خداداد واحدی

دانشگاه جامع امام حسین (ع)

 
.:: آرشیو شده توسط همایش نگار ( نرم افزار مدیریت و داوری همایش )           .:: با همکاری CNF.IR ( سرویس آرشیو همایشها )   و   BAHAMAYESH.COM ( پایگاه اطلاع رسانی همایش های کشور )