همایش نگار

ساختار کنفرانس


 ساختار کنفرانس

رئیس شورای سیاستگذاری

مهندس مهدی تفضلی

دبیر کنفرانس

دکتر کامران امامی

دبیر شورای سیاستگذاری

مهندس سید مهدی رضوی

دبیر علمی کنفرانس

مهندس محمود کریمی

دبیر اجرایی کنفرانس

مهندس نیما جهدی

 

 اعضای شورای سیاستگذاری (به ترتیب حروف الفبا)

دکتر محمد جعفر اکرام جعفری، دکتر کامران امامی، مهندس محمد بروجردی، مهندس مهدی تفضلی، دکتر امیر جعفرپور، مهندس کامران جناب، مهندس نیما جهدی، مهندس سید مهدی رضوی، دکتر امین سارنگ، مهندس شاهین صفایی، دکتر داوودرضا عرب، مهندس محمود کریمی، مهندس فریدا نکویی

 

.:: آرشیو شده توسط همایش نگار ( نرم افزار مدیریت و داوری همایش )           .:: با همکاری CNF.IR ( سرویس آرشیو همایشها )   و   BAHAMAYESH.COM ( پایگاه اطلاع رسانی همایش های کشور )