همایش نگار

محورها و اهداف


محورهای کنفرانس

الف. سیاستگذاری

ب.   توسعه مفاهیم مهندسی ارزش در انرژی

ج.    کاربرد مهندسی ارزش در مدیریت تولید انرژی

د.    کاربرد مهندسی ارزش در مدیریت مصرف انرژی

ه.    آموزش و فرهنگسازی مهندسی ارزش در بخش انرژی

و.    قوانین و مقررات مهندسی ارزش در بخش انرژی

ز.    نقش مهندسی ارزش در هدفمندسازی یارانه‌ها

ح.   سایر مباحث مرتبط با مهندسی ارزش در بخش انرژی


اهداف کنفرانس

  • همگرا کردن دیدگاه نهادهای مسئول در مباحث مهندسی ارزش و انرژی
  •  هم‌اندیشی و تبادل تجارب برنامه‌ریزی و مهندسی ارزش در بخش انرژی
  • آموزش و آگاهی‌بخشی مدیران و برنامه‌ریزان این بخش‌ها
  • تعامل نزدیک دست‌اندرکاران درباره بایسته‌ها و چالش‌های مرتبط با کاربرد مهندسی ارزش در بخش انرژی
  • آشنایی مدیران و دست‌اندرکاران پروژه‌ها با کاربردهای مهندسی ارزش در مدیریت انرژی
  • تأکید بر ضرورت بهره‌گیری از راهکارهای نوین در بهینه‌سازی مصرف انرژی
  • تبادل یافته‌ها و دستاوردهای مدیریت انرژی در زمینه بهینه‌سازی
  • شناسایی و ترویج فرصت‌های هم‌افزایی فنون خلاقانه و بهینه‌سازی مصرف انرژی


 

.:: آرشیو شده توسط همایش نگار ( نرم افزار مدیریت و داوری همایش )           .:: با همکاری CNF.IR ( سرویس آرشیو همایشها )   و   BAHAMAYESH.COM ( پایگاه اطلاع رسانی همایش های کشور )